Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych – to talent,

Móc uczynić coś, co dla talentu jest niemożliwe – to geniusz”

Henri Frederic Amiel

Osiągnięcia uczniów  w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007


Nasza szkoła wypracowała nowoczesne i skuteczne metody nauczania, czego efektem są osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych konkursach, będących sprawdzianami wiedzy i umiejętności.

 

 Uczniowie Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie 
osiągają wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych,
artystycznych i zawodach  sportowych
w Tarnowie, Województwie Małopolskim, Kraju i poza granicami Polski

 

 

2007/2008

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017