Jerzy Braun PATRONEM  „czwórki”

Życie i twórczość 
- kalendarium

hymn unii hymnem szkoły

Tworzymy
historię

Płonie ognisko
i  szumią knieje

Heca z Harcami

Święto Patrona Szkoły

Dzień Pierwszoklasisty

Historia w życiu Jerzego Brauna

Patron mojej szkoły patriotą

List dra Sławomira Kozłowskiego

Strona konkursowa
o Jerzym Braunie

Galeria:

Jerzy Braun

Uroczystość nadania imienia szkole

Otwarcie sali patrona

prezentacja multimedialna

Świat mojej matki

Roman Brandstaetter
w gościnie
u Jerzego Brauna

Milechowy

Wspomnienie 
o stryju Jerzym

 

 

 

„Tarnów… Rodzinne miasto, wracam doń po latach.

Dotykam ulic, parków i nagrobnych płyt.

Z zawieruchy dziejowej, z wędrówki w  zaświatach

Wrócon – prawdę ogłoszę…”

 

Wrócił… Na sztandarze szkoły, w wielu wydawnictwach, publikacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w epitafiach pamiątkowych tablic, we wspomnieniach tych, co go znali i kochali, w świadomości tarnowian, a szczególnie młodego pokolenia, w teatralnym przedstawieniu, w  rodzinnych powrotach do źródeł… Wrócił na stałe. Po długotrwałym okresie wymazywania z pamięci narodowej ludzi takich jak on i wspaniałego dorobku polskiej myśli.

Jerzy Braun (1901 – 1975) – autor najpiękniejszej harcerskiej pieśni „Płonie ognisko i szumią knieje”, poeta - wizjoner, natchniony patriota, oryginalny myśliciel, niezłomny i żarliwy ideolog, filozof, publicysta, kompozytor, mąż stanu. Jego wszechstronna działalność, wybitna osobowość wielkiego intelektualisty, różnorodna twórczość literacka, a także wartości, którym dawał wyraz całym swoim życiem -

 

PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO, MĄDROŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ

- sprawiają, że każdy z wychowanków naszej szkoły znajduje w Patronie cechy godne naśladowania.

 

opracowanie: P. Krystyna Przybyło