Od października 2008 roku w naszym gimnazjum realizowany był projekt finansowany  ze środków Unii Europejskiej  „Równym krokiem w przyszłość”. W projekcie uczestniczyło 191 uczniów oraz 18 nauczycieli. Zajęcia odbywały się w grupach 9 – 10 osobowych skierowane do uczniów, którzy chcą utrwalić i poszerzyć swoje wiadomości oraz umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W ramach tego projektu działały również dwie grupy pedagogiczno-psychologiczne oraz dwie grupy rozwijające postawy przedsiębiorczości.

            Dzięki funduszom Unii Europejskiej nauczyciele i uczniowie otrzymali materiały piśmienne, płyty CD i DVD. Szkoła wzbogaciła się o wiele pomocy dydaktycznych: kalkulatory graficzne, atlasy, mapy, tablice poglądowe do biologii, odczynniki chemiczne, słowniki do języków obcych, całoroczną prenumeratę czasopism w języku angielskim, książki metodyczne, programy komputerowe, tablicę interaktywną z rzutnikiem. W celu pełnej realizacji założeń projektu zapewniono nam papier do ksero, tonery i tusze do drukarek, a nawet środki czystości. Łączna kwota na jaką otrzymaliśmy pomoc wynosi 16 300 zł. Na zakończenie projektu odbyły się 3 bezpłatne wycieczki. (Kraków, Sandomierz, Niepołomice).  Projekt zakończył się 15 czerwca 2009 roku.

     


Header Header
Data Data

Join Now!